Как да се свържете с нас
ИКЕМ - Индустриален клъстер Електромобили

Център за професионално обучение

Фирмата е в списъка на доставчиците на услуги на основание чл. 7, ал. 5 от Постановление № 251 от 21.10.2009г. на Министерски съвет за определяне реда и условията за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Център за Професионално Обучение към "Петър Йовчев и синове" ООД е лицензиран с лицензия №200412206 от 23.09.2004 г. на Националната агенция за професионално образование и обучение. Провеждаме обучение по 36 професии и 64 специалности, а също и по Ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ1. Професия: „Продавач – консултант“, код 341020:
1.1. Специалност: „Продавач – консултант“, код 3410201

2. Професия: „Оператор на компютър“, код 482030:
2.1. Специалност: „Текстообработване“, код 4820301

3. Професия: „Стругар“, код 521100:
3.1. Специалност: „Стругарство“, код 5211001

4. Професия: „Монтьор на транспортна техника“, код 525020:
4.1. Специалност: „Автотранспортна техника“, код 5250201
4.2. Специалност: „Пътностроителна техника“, код 5250202
4.3. Специалност: „Електрически превозни средства“,
код 5250203
5. Професия: „Монтьор на подемно-транспортна техника“, код 525060:
5.1. Специалност: „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“, код 5250601
5.2. Специалност: „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване“, код 5250602

6. Професия: „Работник в обувно и кожено-галантерийно производство“, код 542100:
6.1. Специалност: „Обувно и кожено-галантерийно производство“, код 5421001

7. Професия: „Шивач“, код 542110:
7.1. Специалност: „Шивачество“, код 5421101

8. Професия : „Работник в дървообработването“, код 543090:
8.1. Специалност: „Производство на мебели“, код 5430906
8.2. Специалност: „Производство на врати и прозорци“, код 5430905
8.3. Специалност: „Производство на фасонирани материали“ , код 5430901
8.4. Специалност: „Производство на тапицирани изделия“, код 5430902
9. Професия: „Строител“, код 582030:
9.1. Специалност: „Армировка и бетон“, код 5820303
9.2. Специалност: „Зидария“, код 5820304
9.3. Специалност: „Мазилки и шпакловки“, код 5820305
9.4. Специалност: „Вътрешни облицовки и настилки“, код 5820306
9.5. Специалност: „Външни облицовки и настилки“, код 5820307
9.6. Специалност: „Бояджийски работи“, код 5820309
9.7. Специалност: „Покриви“, код 5820312
9.8. Специалност: „Кофражи“, код 5820302
9.9. Специалност: „Строително дърводелство“, код 5820310
9.10. Специалност: „Строително тенекиджийство“, код 5820311

10. Професия: „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“, код 582050:
10.1. Специалност: „Вътрешни В и К мрежи“, код 5820501
10.2. Специалност: „Външни В и К мрежи“, код 5820502

11. Професия: „Пътен строител“, код 582060:
11.1. Специалност: „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“, код 5820601

12. Професия: „Помощник пътен строител“, код 582090:
12.1. Специалност: „Пътища, магистрали и съоръжения“, код 5820901
13. Професия: „Работник в горско стопанство“, код 623060:
13.1. Специалност: „Лесокултурни дейности“, код 6230601

14. Професия: „Водач на МПС за обществен превоз“, код 840090:
14.1. Специалност: „Вътрешни и международни превози на пътници“, код 8400901
14.2. Специалност: „Вътрешни и международни превози на товари“, код 8400902

15. Професия: „Помощник в строителството”, код 582080:
15.1. Специалност: „Основни и довършителни работи“, код 5820801

16. Професия: „Електромонтьор“, код 522020:
16.1. Специалност: „Електрообзавеждане на транспортна техника“, код 5220207
16.2. Специалност: „Електрически инсталации“, код 5220210
16.3. Специалност: „Електрически машини и апарати“, код 5220201
16.4. Специалност: „Електрообзавеждане на производството“, код 5220204
16.5. Специалност: „Електродомакинска техника”, код 5220211

17. Професия: „Оператор в хранително- вкусовата промишленост“,код 541020:
17.1. Специалност: „Производство на месо, месни продукти и риба“, код 5410203
17.2. Специалност: „Производство на захар и захарни изделия“, код 5410206
17.3. Специалност: „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“, код 5410202
17.4. Специалност: „Производство на консерви’’, код 5410204

18. Професия: „Работник в хранително – вкусовата промишленост“,код 541050:
18.1. Специалност: „Хранително – вкусова промишленост“, код 5410501

19. Професия: „Работник в озеленяването“, код 622030:
19.1. Специалност: „Озеленяване и цветарство“, код 6220301

20. Професия: „Готвач“, код 8110701:
20.1. Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“, код 8110701

21. Професия: „Заварчик“, код 521090:
22.1. Специалност: „Заваряване“, код 5210901

22. Професия: “Работник в текстилното производство“, код 542080:
23.1. Специалност: „Апретурно и багрилно производство“, код 5420803
23.2. Специалност: „Текстилно производство“, код 5420801
23. Професия: „Сервитьор – барман“, код 811080:
23.1. Специалност: „Обслужване на заведения в общественото хранене“, код 8110801

24. Професия: „Хлебар – сладкар“, код 541030:
24.1. Специалност: „Производство на хляб и хлебни изделия“, код 5410301

25. Професия: „Шлосер“, код 521110:
25.1. Специалност: „Шлосерство“, код 5211101

26. Професия: „Машинен оператор“, код 521030:
26.1. Специалност: „Металорежещи машини“, Код 5210301

27. Професия: „Леяр“, код 521120:
27.1. Специалност: „Леярство“, код 5211201

28. Професия: „Оператор в производството на облекло“, код 542050:
28.1. Специалност: „Производство на облекло от текстил“, код 5420501

29. Професия: „Офис-секретар“, код 346020:
29.1. Специалност: „Административно обслужване“, код 3460201

30. Професия: „Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050:
30.1. Специалност: „Малък и среден бизнес“, код 3450501

31. Професия: „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, код 522040:
31.1. Специалност: „Възобновяеми енергийни източници“, код 5220408

32. Професия: „Техник, технолог по качество на храни и напитки”, код 541060:
32.1. Специалност: „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, код 5410601
33. Професия: „Оператор в производството на облекло”, код 542050:
33.1. Специалност: „Производство на облекло от текстил“, код 5420501

34. Професия: „Сондьор”, код 544040:
34.1. Специалност: „Проучвателно сондиране“, код 5440401


35. Професия: „Социален асистент“, код 762040:
35.1. Специалност: „Подпомагане на деца“, код 7620401
35.2. Специалност: „Подпомагане на възрастни“, код 7620402

36. Професия: „Охранител”, код 861010:
36.1. Специалност: „Банкова охрана и инкасова дейност“, код 8610101
36.2. Специалност: „Лична охрана“, код 8610102
36.3. Специалност: „Физическа охрана на обекти” код 8610103

  Ключова компетентност -  КК Дигитална компетентност: Начално компютърно обучение - 45 уч. часа

Извършваме обучение за „Машинисти на пътно-строителни машини", „Мотокаристи", „Автокранисти” Първа и Втора степен, „Кранисти на Мостови и Козлови кранове” Втора степен и „Машинист на подвижни работни площадки”.

 

                                                    Управител на Центъра: инж. Атанас Иванов
                                                                   за връзка  тел.: 0898 43 73 83

е-mail: nasko.p@abv.bg 
yovchev.ood@abv.bg

 

За нас| Екипът, който Ви обслужва | Училище за шофьори | Център за професионално обучение | Карта на водача | Европейски програми и проекти | СПАМП | Галерия | Възстановяване на отнети контролни точки | Франчайз | Как да се свържете с нас |

e-mail:nasko.p@abv.bg yovchev.ood@abv.bg
created by:newwebstyle.net