Как да се свържете с нас
Професии БГ

Индивидуален подход към нашите клиенти
Обучение от висококвалифицирани специалисти
Модерна техническа база

Европейски програми и проекти

„Петър Йовчев и синове” ООД е юридическо лице със седалище в гр. Ямбол. Фирмата е създадена през 1991г. под името ЕТ „ПИЙ - синове” с основен предмет на дейност обучение на водачи на МПС от всички категории. Работим с Агенцията по заетостта от 1996г. През 2002, 2004 и 2008г. сме обучили над 350 военнослужещи при преквалификациите им финансирани от Министерството на отбраната. От 2004г. „Петър Йовчев и синове” ООД притежава лиценз от НАПОО и развива широк спектър от професионални обучения. В момента извършваме обучение по над 30 специалности.

В периода Юни 2008 г. - Май 2009 г. фирмата изпълнява собствен проект „Развитие на стратегическа заетост в Ямболски регион” по програма ФАР на стойност 100 000 евро, свързан с обучение на 4- безработни лица и изграждане на собствен авто-мото полигон. По същото време си партнира по проект на фирма „АССА” ООД Ямбол, свързан с обучение по специалността „Текстообработване”. В периода 2009 – 2011 г. „Петър Йовчев и синове” е основен и единствен изпълнител на три проекта по ОП „РЧР” за обучение на заети лица – фаза II. Първият проект е ESF – 2102-02-10001 “Подобряване адаптивността на заети лица в “Техностройинженеринг 99” АД чрез повишаване на професионалната квалификация”. Той включва обучение на 105 лица.

Следващият е ESF – 2102-02-10002 „Повишаване професионална квалификация в СК „Пътстройинвест” ООД”. По този проект са обучени 25 лица.

Третият и последен за сега проект, в който фирмата е имала участие, е ESF – 2102-02-10003 „Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „Инком ПВ” ООД” със 60 обучени работници.

Във връзка със сключено споразумение на фирмата с Агенцията по Заетостта през 2010 г. за провеждане на обучения с Ваучери по ПМС 251 досега са обучени над 1500 лица по различни специалности в гр. Ямбол, гр. Болярово, гр. Нова Загора, гр. Твърдица и гр. Сливен. Членува в СПАМП (Съюз на преподавателите по авто-мото подготовка) от 2005 г. От същата година са членове и на ИСА (Индустриална стопанска асоциация) гр. Ямбол.
От 2011 г. са членове на Индустриален клъстер – Електромобили (ИКЕМ) към БСК.

Училище за шофьори, Ямбол

 

За нас| Екипът, който ви обслужва | Училище за шофьори | Център за професионално обучение | Карта на водача | Европейски програми и проекти | СПАМП |Галерия | Възстановяване на отнети контролни точки | Франчайз | Как да се свържете с нас |

e-mail:nasko.p@abv.bg yovchev.ood@abv.bg
created by:newwebstyle.net