Мотоциклети

Разполагаме с модерна материално - техническа база , екип от високо квалифицирани преподаватели и лицензиран Център за Професионално Обучение към НАПОО с 36 професии и 64 специалности.