Как да се свържете с нас
Професии БГ ИКЕМ - Индустриален клъстер Електромобили Работа в Ямбол | Jooble

Индивидуален подход към нашите клиенти
Обучение от висококвалифицирани специалисти
Модерна техническа база

Обучение с ваучери

ОЧАКВА СЕ ДА СТАРТИРА НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ В ПЕРИОДА МАРТ - ЮНИ 2018 ГОДИНА ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 0894 719 503

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

Кой може да участва?

Всеки работещ на трудов договор в частната сфера, с основно и средно образование (без висше образование) може да подаде документи за участие и да получи ваучер за обучение. Могат да участват и самоосигуряващи се лица. В програмата не могат да участват служители в бюджетната сфера – учители, военни, полицаи, държавна администрация. Всеки одобрен получава ваучер за обучение (на стойност 700 лв. за езиково и до 1800 лв. за професионално), с който заплаща своя курс на доставчика на обучение.

Кандидатстване

Документите за кандидатстване за обучение с ваучер се подават във Вашето бюро по труда по местоживеене или месторабота. След като подадете документите в бюрото по труда, ще получите Уведомление, което удостоверява, че сте одобрен. Очаква се кандидатстването да бъде онлайн.

Важно: „Петър Йовчев и синове“ ООД няма да изисква никакво допълнително заплащане от обучаемите. Вашият ваучер покрива 100% от разходите за Вашето обучение. Не е допустимо провеждането на дистанционни обучения.

 

За професионалните обучения, сумите за ваучерите, които изплаща програмата са следните:

За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.

За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.

За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.

За езиковите обучения, сумите за ваучерите са следните :

За всеки език с продължителност не по малко от 300 учебни часа /три нива/ - 700лв.

За компютърна грамотност с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.

 

За повече информация, моля заповядайте на място или на тел: 0898 43 73 83 – Атанас Иванов. Ще се радваме да бъдем вашият избор при стартирането на нов прием на документи.ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Вече и В1 в Ямбол!
За справки: 0896 69 72 79 - инж. Петър Михалев.


Видеото е заснето през май 2008г.

 

За нас| Екипът, който Ви обслужва | Училище за шофьори | Център за професионално обучение | Карта на водача | Европейски програми и проекти | СПАМП |Галерия | Възстановяване на отнети контролни точки | | Как да се свържете с нас |

e-mail:nasko.p@abv.bg yovchev.ood@abv.bg
created by:newwebstyle.net