Възстановяване на отнети контролни точки

 

Разрешително №1044 от 09.01.2013 г., издадено от МВР Национална Служба Полиция.

Курсове за възстановяване на отнети контролни точки се провеждат всяка събота от 8:00 часа в „Училище за Шофьори“ на Гаров Площад.

Възстановяването на отнети контролни точки представлява курс от 6 учебни часа  плюс решаване на листовки. В края на курса на присъствалите водачи се издава свидетелство, което се представя в КАТ по местоотчет, в следствие на което им се възстановява до 1/3 от лимита, т.е. 13 контролни точки.

За справки и записвания: инж. Атанас Иванов тел. 0898 43 73 83