ЕКИП

Това е екипът, който ви обслужва.

Петър Иванов Йовчев

Роден на 25.08.1940 г. в с. Суходол, обл. Бургаска. Завършил ТМСС гр.Ямбол. и Институт за учители по практика гр. Габрово. От 1964 г. е с квалификация преподавател-инструктор.

 

инж. Атанас Петров Иванов

Роден на 11.10.1971 г. в гр. Ямбол. Завършил Математическа гимназия гр. Ямбол през 1989г. През 1994 завършва Технически Университет София – филиал Сливен.

 

инж. Красимир Петров Иванов

Роден на 05.02.1975 г. в гр. Ямбол. Завършил Технически колеж гр. Ямбол през 1998 г. специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“. Магистърската си степен завършва през 2016 г. във факултет „Техника и технологии“ в град Ямбол със специалност „Ремонт на автотранспортна и земеделска техника“ 

 

инж. Петър Колев Михалев

Роден на 06.05.1982 г. в гр. Ямбол. Завършил Русенския университет „Ангел Кънчев“ специалност „ТУТ“. Работи като инструктор в „Петър Йовчев и синове“ ООД от 2005 г.

 

Виолета Иванова

Виолета Иванова, родена на 07.04.1979 в град Ямбол. Завършва висшето си образование в Стара Загора. Получава квалификация за преподавател по теоретично обучение на водачи на МПС от факултет „Техника и технологии“ в град Ямбол. От 2000 година е преподавател по теория в школата. 

 

Добрин Колев

Роден на 16.12.1965 г. в град Ямбол. Средното си образование е завършил в СПТУ Автотранспорт „Г. Кирков“ град Ямбол. Висшето си образование е завършил в Полувисш Институт по химични технологии и биотехнологии в град Разград. През 1992 г. се е преквалифицирал и е получил педагогическа правоспособност в град Ямбол, а на по-късен етап получава квалификация Инструктор за обучение на водачи на МПС.
От ноември 2016 г. работи като преподавател – инструктор при нас.

 

инж. Николай Димитров

Роден на 24.08.1990 година в град Ямбол. Средното си образование завършва в ПГСГ „Кольо Фичето“ град Ямбол със специалност „Строителство и архитектура“. Висшето си образование завършва във филиал на Тракийски Университет, факултет „Техника и технологии“ в град Ямбол през 2013 г. – бакалавърска степен „Автотранспортна и Земеделска техника“ и педагогическа правоспособност за обучение на водачи на МПС.
От 2016 година работи като преподавател – инструктор при нас.

 

Росица Бончева

Родена на 20.01.1993 година в град Ямбол. Средното си образование завършва в ПГ „Васил Левски“ град Ямбол със специалност „Информатика и ИТ“. Получава бакалавърска степен от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ през 2016 година със специалност Английска филология. По настоящем е записана по индивидуален план на обучение във факултет „Техника и технологии“ град Ямбол за педагогическа правоспособност – Обучение на водачи на МПС. 

От 2016 година работи при нас като преводач – преподавател по Английски език и технически сътрудник.

 

инж. Милена Иванова

Родена в град Ямбол на 28.05.1971 година. Средното си образование завършва в Техникумът по хранително – вкусова промишленост – гр. Ямбол със специалност „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“. Бакалавърската си степен завършва във факултет „Техника и технологии“ към Тракийски Университет през 2015 година със специалност „Технология на храните – инженер технолог“ 

От 2005 година работи при нас като технически сътрудник, а от 2015 година като преподавател по Хранително-вкусова промишленост в ЦПО към „Петър Йовчев и синове“ град Ямбол.

 

инж. Теодор Маринов

Роден на 24.04.1992 г. в град Ямбол Средното си образование завършва в ПГСГ „Кольо Фичето“ със специалност „Ел. Инсталации“ Висшето си образование завършва във филиал на Тракийски Университет – Факултет „Техника и Технологии“ през 2016 г. – бакалавърска степен „Електротехника“, а след това следдипломна квалификация – „Инструктор за водачи на МПС“. От 2018 г. работи като преподавател/инструктор при нас.