Как да се свържете с нас

1. инж. Атанас Иванов:           тел. 0898 43 73 83

2. Красимир Иванов:                тел. 0899 80 22 88

3. инж. Петър Михалев:            тел. 0896 697 279

4. е-mail: nasko.p@abv.bg,

yovchev.ood@abv.bg

5. Росица Бончева:                    тел. 0894 71 95 03