Съюзът на преподавателите по авто-мото подготовка (СПАМП) е най-голямата и най-старата браншова организация на автоинструкторите в България.

     Организацията  води началото си от 1992 г., когато група инструктори-ентусиасти решават да създадат организация, която да защитава техните интереси и интересите на техните клиенти.

     През годините СПАМП се утвърди не само като най-голямата, но и като най-авторитетната организация на Автомобилните инструктори. Не е случаен фактът, че именно Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка е член на Европейската асоциация на автоучилищата EFA и като такива ние сме уважавани гости на всички европейски форуми свързани с нашата дейност.

      Членовете на СПАМП предлагат курсове за подготовка на водачи  на МПС, както и придобиване на Професионална квалификация по редица професии и специалности.

       Председател на регионалния СПАМП е г-н Петър Йовчев.

       Председател на Съюза по авто-мото подготовка е инж. Йонко Иванов.